Monday, March 12, 2007

Ο κόκορας έδωσε οδηγίες

"Για να μην την συγχήσουμε, θα φύγουμε σιγά σιγά. Εντάξει;" τις ρώτησε.
"Εντάξει", είπαν κάποιες, ενώ κοίταζαν την γυναίκα με το όπλο.

No comments: